• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сагсай суманд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ

Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу 14 хяналтын чиглэлээр давхардсан тоогоор 30 аж ахуйн нэгж байгууллагыг төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, тандалт судалгаа, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамруулан шалгажээ. Шалгалтаар 238 зөрчил илрүүлэн 67 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулсан байна.

Шалгалтын мөрөөр 108 заалттай есөн албан шаардлага, 5 заалттай нэг зөвлөмж үйлдэж, 129 хүнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ