• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний компаниудад шалгалт хийжээ

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Түйн эх”, “Баруун Богдын хүү”, “Дасан” ХХК-иудад Авто тээвэр, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчид, Авто тээврийн үндэсний төвтэй хамтран төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгөв.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ