• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Биоаюулгүй байдал, биохамгаалал сэдвээр сургалт зохион байгуулав

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Нэгдсэн лаборатороос аймаг, сумдын улсын байцаагч нарт лабораторийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан тушаал шийдвэрүүд, биоаюулгүй байдал, биохамгаалал сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ