• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Уул уурхайгаас үүдэлтэй байгаль орчны хохирол тооцохо аргачлал сэдвээр сургалт хийгдэж байна

"Уул уурхайгаас үүдэлтэй байгаль орчны хохирол тооцох аргачлал" сэдэвт бүсчилсэн сургалт Дорноговь аймагт эхэллээ. Сургалтад Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Дундговь, Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагчид, аймгийн байгаль орчны газрын мэргэжилтнүүд Дорноговь аймгийн сумдын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид хамрагдаж байна. 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ