• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна

Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Баянчандмань, Баянцогт, Борнуур, Зуунмод, Жаргалант сумдын хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийв.

Шалгалтаар хадгалалтын хугацаа дууссан 240 нэр төрлийн 30,1 кг, 4584 ширхэг, хүнсний бүтээгдэхүүнийг хураан авч сумын Засаг даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлэн, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцож гурван удаагийн сургалт зохион байгуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгчээ.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ