• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Барилгын салбарынхантай хэлэлцүүлэг өрнүүлэв

Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Прокурорын газар, ГХБХБГ хамтран аймгийн хэмжээнд барилгын салбарт ажилладаг ААН, зураг төслийн байгууллага, барилгын материалын үйлдвэрийн удирдлага, инженер техникийн ажилчдыг оролцуулан "Стандартын шаардлага хангаагүй барилга байгууламж барих зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулжээ. Хэлэлцүүлгээр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжуудад хийсэн шалгалтын дүнг танилцуулж, илэрч байгаа зөрчил, шалтгаан нөхцөл, Прокурорын газраас “Зөрчлийн тухай”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай” хуулиудаар мэдээлэл хийж, зөвлөгөө өгөв.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ