• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хуулийн хэрэгжилт сайжирчээ

Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Чингис хот, Бор-Өндөр сумын Нэгдсэн эмнэлэг, Галшар, Дэлгэрхаан, Норовлин сумдын эрүүл мэндийн төвүүд, “Чингисийн гурван нуур” рашаан сувилал зэрэг газруудад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж, албан шаардлагын биелэлтийг шалгахад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч, эрсдэл үүсэх магадлал буурчээ. Гэвч зарим сумдад албан шаардлагын хугацаа хоцроосон, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ доголдолтой, өгсөн үүрэг даалгаврыг дутуу биелүүлсэн зөрчил дутагдлууд хэвээр байсан тул холбогдох хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар болсон байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ