• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙНБҮРЭЛДЭХҮҮН, ХАЯГ

Бүрэлдэхүүн

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

Утас

1

Зөвлөлийн дарга

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга

220-А

266088

2

Ажлын албаны дарга

Тамгын газрын дарга

222

266292

3

Нарийн бичгийн дарга

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, дотоод хяналтын улсын байцаагч

201-А

261360

4

Зөвлөлийн гишүүн

Дэд дарга

217, 218

262785, 263790

5

Зөвлөлийн гишүүн

Тамгын газрын орлогч дарга

209

262266

6

Зөвлөлийн гишүүн

Стратеги төлөвлөлт, бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

221

264551

7

Зөвлөлийн гишүүн

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга

224

266979

8

Зөвлөлийн гишүүн

Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч, Ёс зүйн хорооны дарга

225

263658

9

Зөвлөлийн гишүүн

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

201-В

267834

Хаяг: Улаанбаатар хот-15170, Чингэлтэй дүүрэг,Барилгачдын талбай-13, Засгийн газрын 12-р байр

narmandakh.m@inspection.gov.mn

www.inspection.gov.mn

www.csc.gov.mn 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ