• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХҮНС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ /төсөл/

ХҮНС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүнсийг амин дэм, эрдэс бодисоор үйлдвэрийн аргаар албан журмаар баяжуулах, үйлдвэрлэх, баяжуулагч бэлдмэл, баяжуулсан хүнс импортлох, экспортлох үйл ажиллагаанд тавих төрийн хяналттай холбоотой харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.
Журмын төслийг ЭНД дарж үзнэ үү. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ