• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Экспорт, импорт, хил, хорио цээрийн хяналтын газраас олгосон гэрчилгээ, мэдэгдэл олголтын мэдээ

МАЛ, АМЬТАН ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЭЛ ОЛГОСОН МЭДЭЭ

Нэгдүгээр сар

Хоёрдугаар сар

Гуравдугаар сар

Дөрөвдүгээр сар

Тавдугаар сар

Зургаадугаар сар

Долоодугаар сар

Наймдугаар сар

Есдүгээр сар

 

УРГАМАЛ, УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЭЛ ОЛГОСОН МЭДЭЭ

Нэгдүгээр сар

Хоёрдугаар сар

Гуравдугаар сар

Дөрөвдүгээр сар

Тавдугаар сар

Зургаадугаар сар

Долоодугаар сар

Наймдугаар сар

Есдүгээр сар

Аравдугаар сар

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ