• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал

Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал

 

www.inspection.gov.mn сайтад байршуулсан хяналтын хуудсанд тусгагдсан шаардлагын дагуу эрхлэх үйл ажиллагаандаа тохируулан ажлын байраа бэлдсэний дараа Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хүсэлт гаргана.

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага болон үйлдвэр, үйлчилгээний талаарх товч танилцуулга, хүний нөөцийн мэдээлэл

3. Байгууллагын байрны гадаад, дотоод схем зураг

4. Онцгой байдлын газраас галын аюулгүй байдлын тухай дүгнэлт

5. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт

 

Согтууруулах ундаа  үйлдвэрлэх дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ