• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Байгаль орчин, геологи уул уурхайн чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ