• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

9. МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ